Restaurant cover photo
11:00-22:00
«ՀԻՆ ՋՐՎԵԺ»
zig
ՌԵՍՏՈՐԱՆ
Restaurant logo
ՋՐՎԵԺ Ջրվեժ գյուղ 17-րդ փողոց, 2/1 շենք
Restaurant cover photo
00:00-00:00
Villa
zig
Ռեստորանային համալիր
Restaurant logo
ՋՐՎԵԺ Ջրվեժ 15-րդ փող. 10/2, Երևան
Restaurant cover photo
09:00-23:30
Նաիրի
zig
Ռեստորան
Restaurant logo
ՋՐՎԵԺ Բագրևանդ Փողոց
Restaurant cover photo
11:00-00:00
«ՄԱՍԻՍ»
zig
Ռեստորանային համալիր
Restaurant logo
ՋՐՎԵԺ Ջրվեժ համայնք Գառնիի խճուղի